Biblické slovo na mesiac január 2018:

„Siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani akýkoľvek tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach.
5. kniha Mojžišova 5,14

Služby Božie – modlitebňa (ul. Vysoká 1)
01.01.2018 – Nový rok – Obrezanie Krista Pána o 9,00 h.
06.01.2018 – Zjavenie Krista Pána mudrcom o 9,00 h.
07.01.2018 – 1. nedeľa po Zjavení o 9,00 h.
14.01.2018 – 2. nedeľa po Zjavení o 9,00 h.
21.01.2018 – 3. nedeľa po Zjavení o 9,00 h.
28.01.2018 – Nedeľa Deviatnik o 9,00 h.

Detské besiedky 
Každú nedeľu v čase Služieb Božích – Vysoká ul. 1

Biblické hodiny – fara (ul. Vysoká 1)
Každý utorok od 9. januára 2018 o 17,30 h.

Pastorálne návštevy a Večera Pánova v domácnosti:
Ohlásenie a dohodnutie si termínu osobne, telefonicky na t. č. 0917 771 758 alebo e-mailom na faralevoca@gmail.com alebo sitamotyc@gmail.com

  
Všetky aktuálne zmeny nájdete oznámené tu.
 
Do pozornosti: Vypočujte si Božie slovo a krátke zamyslenie na každý deň z Tesnej brány na www.zamyslenia.lutheran.sk – využite aj podcast aplikáciu na svojom smartfóne.