Biblické slovo na mesiac november 2017:
„Takto vraví Hospodin Pán: Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.
Ezechiel 37,27

Služby Božie – kostol na námestí
05.11.2017 – 21. nedeľa po Svätej Trojici o 9,00 h.
12.11.2017 – 22. nedeľa po Svätej Trojici o 10,30 h.
19.11.2017 – 23. nedeľa po Svätej Trojici – predposledná nedeľa cirkevného roka – o 10,30 h.

Služby Božie – kostol na cintoríne
26.11.2017 – 24. nedeľa po Svätej Trojici – posledná nedeľa cirkevného roka – nedeľa večnosti (spomienka na zosnulých) – o 9,00 h.

Detské besiedky 
Každú nedeľu v čase Služieb Božích – Vysoká ul. 1

Biblické hodiny – fara ul. Vysoká 1
Každý utorok o 17:30 h.

Pastorálne návštevy a Večera Pánova v domácnosti:
Ohlásenie a dohodnutie si termínu osobne, telefonicky na t. č. 0917 771 758 alebo e-mailom na faralevoca@gmail.com alebo sitamotyc@gmail.com
  
Všetky aktuálne zmeny nájdete oznámené tu.
 
Do pozornosti: Vypočujte si Božie slovo a krátke zamyslenie na každý deň z Tesnej brány na www.zamyslenia.lutheran.sk – využite aj podcast aplikáciu na svojom smartfóne.