Biblické slovo na mesiac marec 2018:

Ježiš Kristus hovorí: „Dokonané!“
Evanjelium podľa Jána 19,30

Služby Božie – modlitebňa (ul. Vysoká 1)
4. 3. 2018 – 3. pôstna nedeľa o 9,00 h.
11. 3. 2018 – 4. pôstna nedeľa – Výročný konvent – o 9,00 h.
25. 3. 2018 – 6. pôstna nedeľa – Kvetná – pašiové služby Božie – o 9,00 h.

Služby Božie – kostol na námestí
18. 3. 2018 – 5. pôstna nedeľa – Smrtná – pašiové služby Božie – spoveď s Večerou Pánovou – o 9,00 h.
29. 3. 2018 – Zelený štvrtok – spoveď s Večerou Pánovou – o 17,00 h.
30. 3. 2018 – Veľký piatok – pašiové služby Božie – o 9,00 h.

Detské besiedky 
Každú nedeľu v čase Služieb Božích – Vysoká ul. 1

Pôstne večierne – fara (ul. Vysoká 1)
Každý utorok o 17,30 h.

ProChrist – Základná umelecká škola – podkrovie (Nám. Majstra Pavla 48)
12. – 18. 3. 2018 – denne o 17,00 h.
Viac informácií nájdete tu.

Pôstny modlitebný týždeň – fara (ul. Vysoká 1)
20. – 23. 3. 2018 – Utorok až piatok o 17,30 h.

Pastorálne návštevy a Večera Pánova v domácnosti:
Ohlásenie a dohodnutie si termínu osobne, telefonicky na t. č. 0917 771 758 alebo e-mailom na faralevoca@gmail.com alebo sitamotyc@gmail.com

  
Všetky aktuálne zmeny nájdete oznámené tu.
 
Do pozornosti: Vypočujte si Božie slovo a krátke zamyslenie na každý deň z Tesnej brány na www.zamyslenia.lutheran.sk – využite aj podcast aplikáciu na svojom smartfóne.