Biblické slovo na mesiac máj 2018:

Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme.
List Židom 11,1

Služby Božie – modlitebňa na fare (ul. Vysoká 1)
6. 5. 2018 – 5. nedeľa po Veľkej noci – o 9,00 h.
10. 5. 2018 – Vstúpenie Krista Pána na nebo – o 17,00 h.
13. 5. 2018 – Nedeľa po Vstúpení – o 9,00 h.

Služby Božie – kostol na námestí
20. 5. 2018 – 1. slávnosť svätodušná – o 9,00 h.
21. 5. 2018 – 2. slávnosť svätodušná – o 17,00 h.
27. 5. 2018 – Svätá Trojica – o 9,00 h.

Detské besiedky 
Každú nedeľu v čase Služieb Božích – Vysoká ul. 1

Biblické hodiny – zborová miestnosť na fare (ul. Vysoká 1)
Každý utorok o 17,30 h. (okrem 1. 5.; 8. 5. a 22. 5. 2018!)

Pastorálne návštevy a Večera Pánova v domácnosti:

Ohlásenie a dohodnutie si termínu osobne, telefonicky na t. č. 0917 771 758 alebo e-mailom na faralevoca@gmail.com alebo sitamotyc@gmail.com

  
Všetky aktuálne zmeny nájdete oznámené tu.
 
Do pozornosti: Vypočujte si Božie slovo a krátke zamyslenie na každý deň z Tesnej brány na www.zamyslenia.lutheran.sk – využite aj podcast aplikáciu na svojom smartfóne.