Biblické slovo na mesiac júl 2018:

„Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky! Preorte si úhor, lebo tu je čas hľadať Hospodina, dokiaľ nepríde a neskropí vás spravodlivosťou.“
Ozeáš 10,12

Služby Božie – kostol na námestí
1. 7. 2018 – 5. nedeľa po Svätej Trojici – Služby Božie spojené s volebnými konventmi – o 9,00 h.
6. 7. 2018 – Sviatok Majstra Jana Husa – o 17,00 h.
8. 7. 2018 – 6. nedeľa po Svätej Trojici – o 9,00 h.
15. 7. 2018 – 7. nedeľa po Svätej Trojici – o 9,00 h.
22. 7. 2018 – 8. nedeľa po Svätej Trojici – o 9,00 h.
29. 7. 2018 – 9. nedeľa po Svätej trojici – o 9,00 h.

Detské besiedky 
Každú nedeľu v čase Služieb Božích – Vysoká ul. 1

Pripravujeme

Pre deti vo veku od 5 do 12 rokov DENNÝ DETSKÝ TÁBOR v čase od 16. do 20. júla 2018.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke zboru alebo priamo na tel. čísle 0917 771 758.

Pastorálne návštevy a Večera Pánova v domácnosti:

Ohlásenie a dohodnutie si termínu osobne, telefonicky na t. č. 0917 771 758 alebo e-mailom na faralevoca@gmail.com alebo sitamotyc@gmail.com

  
Všetky aktuálne zmeny nájdete oznámené tu.
 
Do pozornosti: Vypočujte si Božie slovo a krátke zamyslenie na každý deň z Tesnej brány na www.zamyslenia.lutheran.sk – využite aj podcast aplikáciu na svojom smartfóne.