CIRKEVNÝ ZBOR EVANJELICKEJ CIRKVI A. V. NA SLOVENSKU LEVOČA

Zborový farár:
Ján Matis, tel. č.: +421 917 771 758

Dozorca CZ:
Mgr. Branislav Klein, tel. č.: +421 905 467 999

Poddozorca CZ:
Ing. Miroslav Rusnák, tel. č.: +421 907 973 345

Adresa: CZ ECAV Levoča, Vysoká 1, 054 01 Levoča
Pevná linka: 053/45 12 319
E-mail: faralevoca@gmail.com
Web: www.ecavle.sk
Bankové spojenie: IBAN – SK19 0900 0000 0001 0137 6883