Štatút CZ ECAV Levoča

Zborový konvent

  • 2018
    • 21.  január 2018
      • uznesenia

Zborové presbyterstvo

  • 2018