Štatút Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Levoča

statut-ecav-le-final