NAJBLIŽŠIE PRÍLEŽITOSTI K STRETNUTIU:

NEDEĽA 22. 4. 2018 – 3. nedeľa po Veľkej noci – služby Božie o 9,00 h v modlitebni na fare (ul. Vysoká 1).
Detská besiedka bude v rámci Služieb Božích.