TOHTOTÝŽDŇOVÉ PRÍLEŽITOSTI K STRETNUTIU:

UTOROK 21. 11. 2017 – Biblická hodina o 17,30 h.

NEDEĽA 26. 11. 2017 – 24. nedeľa po Svätej Trojici – posledná nedeľa cirkevného roka – nedeľa večnosti (spomienka na zosnulých) – Služby Božie o 9,00 h v kostole na cintoríne.
Detská besiedka bude v rámci Služieb Božích.

 

Verš roka 2017

Verš roka 2017