NAJBLIŽŠIE PRÍLEŽITOSTI K STRETNUTIU:

UTOROK AŽ PIATOK 20. – 23. 3. 2018 – Pôstny modlitebný týždeň – denne o 17,30 h v zborovej miestnosti na fare (ul. Vysoká 1).

NEDEĽA 25. 3. 2018 – 6. pôstna nedeľa – Kvetná – pašiové služby Božie o 9,00 h v modlitebni na fare (ul. Vysoká 1).
Detská besiedka bude v rámci Služieb Božích.