NAJBLIŽŠIE PRÍLEŽITOSTI K STRETNUTIU:

UTOROK 16. 1. 2018 – Biblická hodina o 17,30 h na fare (ul. Vysoká 1).

NEDEĽA 21. 1. 2018 – Posledná nedeľa po Zjavení – služby Božie o 9,00 h v modlitebni na fare (ul. Vysoká 1).
Detská besiedka bude v rámci Služieb Božích.  

Po skončení služieb Božích bude zasadnutie konventu cirkevného zboru.

Hlavné body zasadnutia:

  1. voľba revíznej komisie
  2. prijatie štatútu cirkevného zboru.