NAJBLIŽŠIE PRÍLEŽITOSTI K STRETNUTIU:

UTOROK 19. 6. 2018 – Biblická hodina – o 17,30 h v zborovej miestnosti na fare (ul. Vysoká 1).

NEDEĽA 24. 6. 2018 – 4. nedeľa po Svätej Trojici – služby Božie o 9,00 h v kostole na námestí.
Detská besiedka bude v rámci Služieb Božích.