TOHTOTÝŽDŇOVÉ PRÍLEŽITOSTI K STRETNUTIU:

PONDELOK AŽ ŠTVRTOK 11. – 14. 12. 2017 – Adventný modlitebný týždeň o 17,30 h na fare (ul. Vysoká 1).

UTOROK 12. 12. 2017 – Adventná večiereň o 17,30 h.

NEDEĽA 17. 12. 2017 – 3. adventná nedeľa – Služby Božie s Večerou Pánovou o 9,00 h v kostole na námestí.
Detská besiedka bude v rámci Služieb Božích.

 

Verš roka 2017

Verš roka 2017