NAJBLIŽŠIE PRÍLEŽITOSTI K STRETNUTIU:

UTOROK 20. 2. 2018 – Pôstna večiereň o 17,30 h v modlitebni na fare (ul. Vysoká 1).

NEDEĽA 25. 2. 2018 – 2. pôstna nedeľa – služby Božie o 9,00 h v modlitebni na fare (ul. Vysoká 1).
Detská besiedka bude v rámci Služieb Božích.