Poďakovanie za finančnú pomoc

Dňa 22. 12. 2017 prišiel na farský úrad ďakovný list z cirkevného zboru ECAV v Pliešovciach:

„Cirkevný zbor ECAV v Pliešovciach Vám úprimne ĎAKUJE za finančnú pomoc na opravu fasády kostola a veže, ktorú sme od Vás dostali. Ďakujeme z úprimného srdca za prejavenie podpory a spolupatričnosti. Kiež Vám Vašu dobročinnosť Pán Boh mnohonásobne odplatí.“

Mgr. Katarína Zaťková, farárka CZ-u Pliešovce

Mgr. Anna Ratkovská, zástupkyňa zb. dozorcu

Pliesovce-min

Aktuálne

NAJBLIŽŠIE PRÍLEŽITOSTI K STRETNUTIU:

UTOROK 16. 1. 2018 – Biblická hodina o 17,30 h na fare (ul. Vysoká 1).

NEDEĽA 21. 1. 2018 – Posledná nedeľa po Zjavení – služby Božie o 9,00 h v modlitebni na fare (ul. Vysoká 1).
Detská besiedka bude v rámci Služieb Božích.  

Po skončení služieb Božích bude zasadnutie konventu cirkevného zboru.

Hlavné body zasadnutia:

  1. voľba revíznej komisie
  2. prijatie štatútu cirkevného zboru.

 

© 2018 CZ ECAV Levoča

Theme by Anders NorenUp ↑