Adventný Modlitebný týždeň

Cirkevný zbor Evanjelickej a. v. cirkvi v Levoči Vás pozýva na stretnutia v rámci Adventného modlitebného týždňa. Denne od pondelka 11. do štvrtka 14. decembra 2017, vždy o 17,30 h v modlitebni na fare (ul. Vysoká 1).

Program CZ Levoča - A4-page-001-min

Stretnutia v rámci modlitebného týždňa prebiehajú v cirkevných zboroch v celom tatranskom senioráte. Tu je prehľad stretnutí:

AMT - rozpis po cirkevných zboroch-page-001-min

Aktuálne

TOHTOTÝŽDŇOVÉ PRÍLEŽITOSTI K STRETNUTIU:

PONDELOK AŽ ŠTVRTOK 11. – 14. 12. 2017 – Adventný modlitebný týždeň o 17,30 h na fare (ul. Vysoká 1).

UTOROK 12. 12. 2017 – Adventná večiereň o 17,30 h.

NEDEĽA 17. 12. 2017 – 3. adventná nedeľa – Služby Božie s Večerou Pánovou o 9,00 h v kostole na námestí.
Detská besiedka bude v rámci Služieb Božích.

 

Verš roka 2017

Verš roka 2017

© 2017 CZ ECAV Levoča

Theme by Anders NorenUp ↑