Pozvánka na konferenciu

Pozývame Vás na konferenciu s témou „Mesto na vrchu“.

Konferenciu organizuje Slovenského evanjelizačné stredisko (EVS) a bude sa konať v dňoch 4. – 6. mája 2018 v Piešťanoch. Bližšie informácie o konferencii nájdete na internetovej stránke EVS.

Tatranský seniorát Vám ponúka možnosť vycestovať na konferenciu spoločne organizovaným autobusom v sobotu 5. mája 2018. Odchod z je plánovaný o 5,00 h z Popradu a predpokladaný návrat späť je o 21,00 h. Prihlásiť sa, je potrebné čo najskôr. Prihlasovanie je možné do naplnenia kapacity autobusu, najneskôr však do 18. apríla 2018 u brata Michala Findru, predsedu Vnútro-misijného výboru Tatranského seniorátu a to:

  • telefonicky na čísle 0903 602 902
  • písomne na adrese: Nám. sv. Egídia 17/8, 058 01 Poprad
  • e-mailom na findra@sem.sk

Cena pre jedného účastníka je 16,- € (v cene je zahrnutá doprava a obed). Poplatok je možné uhradiť vopred u brata Findru alebo priamo v deň cesty po nástupe do autobusu.

Tešíme sa na spoločný deň strávený pri Božom slove a v spoločenstve kresťanov.

Aktuálne

NAJBLIŽŠIE PRÍLEŽITOSTI K STRETNUTIU:

UTOROK AŽ PIATOK 20. – 23. 3. 2018 – Pôstny modlitebný týždeň – denne o 17,30 h v zborovej miestnosti na fare (ul. Vysoká 1).

NEDEĽA 25. 3. 2018 – 6. pôstna nedeľa – Kvetná – pašiové služby Božie o 9,00 h v modlitebni na fare (ul. Vysoká 1).
Detská besiedka bude v rámci Služieb Božích.  

 

© 2018 CZ ECAV Levoča

Theme by Anders NorenUp ↑