Posledná rozlúčka

Gally - parte-min

Pozvánka na evanjelické cirkevné dni

Srdečne Vás pozývame na 6. ročník evanjelických cirkevných dní, ktoré sa budú konať od 29. júna do 1. júla vo Zvolene. Program je plánovaný tak, aby vyhovoval všetkým účastníkom: starším aj mladším členom cirkvi, mládeži aj deťom. Zároveň je túžbou organizátorov, aby sa tieto dni stali aj misijným podujatím pre všetkých zúčastnených.

Podrobnejšie informácie o prihlásení sa na podujatie, o programe a o možnostiach ubytovania a stravovania nájdete na internetovej stránke ECAV na slovensku.

Pozvánka na konferenciu

Pozývame Vás na konferenciu s témou „Mesto na vrchu“.

Konferenciu organizuje Slovenského evanjelizačné stredisko (EVS) a bude sa konať v dňoch 4. – 6. mája 2018 v Piešťanoch. Bližšie informácie o konferencii nájdete na internetovej stránke EVS.

Tatranský seniorát Vám ponúka možnosť vycestovať na konferenciu spoločne organizovaným autobusom v sobotu 5. mája 2018. Odchod z je plánovaný o 5,00 h z Popradu a predpokladaný návrat späť je o 21,00 h. Prihlásiť sa, je potrebné čo najskôr. Prihlasovanie je možné do naplnenia kapacity autobusu, najneskôr však do 18. apríla 2018 u brata Michala Findru, predsedu Vnútro-misijného výboru Tatranského seniorátu a to:

  • telefonicky na čísle 0903 602 902
  • písomne na adrese: Nám. sv. Egídia 17/8, 058 01 Poprad
  • e-mailom na findra@sem.sk

Cena pre jedného účastníka je 16,- € (v cene je zahrnutá doprava a obed). Poplatok je možné uhradiť vopred u brata Findru alebo priamo v deň cesty po nástupe do autobusu.

Tešíme sa na spoločný deň strávený pri Božom slove a v spoločenstve kresťanov.

Aktuálne

NAJBLIŽŠIE PRÍLEŽITOSTI K STRETNUTIU:

NEDEĽA 22. 4. 2018 – 3. nedeľa po Veľkej noci – služby Božie o 9,00 h v modlitebni na fare (ul. Vysoká 1).
Detská besiedka bude v rámci Služieb Božích.

 

© 2018 CZ ECAV Levoča

Theme by Anders NorenUp ↑